Cidely Top 10 ml fungicid sistemic Syngenta (ardei, capsuni, castraveti, dovlecei, pepene, tomate, vinete) pareri forum cine a folosit, utilizare, preturi reduse

Poti citi comentariile de pe pagina produsului. Atentie: toate produsele au si comentarii negative, deci nu este cazul sa va temeti. Rating-ul clientilor. Produsele cele mai bune au peste 4 stele ca rating. Comentariile si opiniile sunt verificate. Puneti accent pe comentariile ce au afisat termenul ?Achizitie verificata?. Pareri Pro si Contra. Cititi cu atentie avantajele ei dezavantajele produsului, aceste aspecte sunt relatate de catre clienti in comentarii.

Categorie: Etichetă:

Descriere

Compoziție: 125 g/ldifenoconazol15 g/lciflufenamid Familia Chimică: TriazoliAmidoxime Formulare: concentrat dispersabil Mod de acțiune: sistemic, translaminar Cidely Top este un fungicid foliar translaminar cu acțiune preventivă ȋmpotriva făinării și bolilor foliare la legume și căpșun. Conține două substanțe active cu acțiune complementară: difenoconazol și ciflufenamid. Ciflufenamid singurul reprezentant al unei noi clase de compuși chimici, amidoximele acționează asupra a 3 stadii de dezvoltare a ciupercilor patogene: inhibarea formării de haustori, asupra dezvoltării miceliilor și asupra sporulării. Prezintă o excelentă acţiune preventivă, dar şi curativă. Difenoconazol acţionează împotriva ciupercilor în momentul penetrării în plantă (germinării sporilor ciupercii) şi în perioada de formare a haustorilor și opreşte dezvoltarea ciupercilor patogene prin interferarea în procesul de biosinteză a sterolilor (ergosterol) din membranele celulare. Se absoarbe rapid si prezinta rezistenta foarte buna la spalare. Cidely Top este primul fungicid foliar omologat pentru combaterea patarii brune a tulpinilor si fructelor la Cucurbitaceae. Cidely Top protejeaza entomofauna utila, fiind clasificat ca inofensiv pentru acestea. Doze si mod de aplicare: Se aplica foliar preventiv si/sau curativ, in functie de conditiile de mediu si presiunea de infectie. Cultura Agent Patogen Doza Perioada de aplicare Numar maxin de tratamente Interval minim intre tratamente Volum de apa min – max Timp de pauza pana la recoltare Tomate (camp, sere si solarii) Leveillula taurica, Erysiphe lycopersici, Alternaria solani, Fulvia Fulva 1 l/ha BBCH20-89* 2 10 zile 300-1000 litri/ha 3 zile Ardei (camp, sere si solarii) Leveillula taurica, Alternaria solani, Cladosporium spp. 1 l/ha BBCH20-89* 2 10 zile 300-1000 litri/ha 3 zile Vinete (camp, sere si solarii) Leveillula taurica, Alternaria solani, Cladosporium spp. 1 l/ha BBCH20-89* 2 10 zile 300-1000 litri/ha 3 zile Pepeni Galbeni (camp, sere si solarii) Podosphaera xanthii, Erysiphe cichoracearum, Alternaria cucumerina, Didymella bryoniae, Cladosporium cucumerinum, Colletotrichum lagenarium 1 l/ha BBCH20-89* 2 10 zile 300-1000 litri/ha 3 zile Pepeni Verzi (camp, sere si solarii) Podosphaera xanthii, Erysiphe cichoracearum, Alternaria cucumerina, Didymella bryoniae, Cladosporium cucumerinum, Colletotrichum lagenarium 1 l/ha BBCH20-89* 2 10 zile 300-1000 litri/ha 3 zile Castraveti (camp, sere si solarii) Podosphaera xanthii, Erysiphe cichoracearum, Alternaria cucumerina, Didymella bryoniae, Cladosporium cucumerinum, Colletotrichum lagenarium 1 l/ha BBCH20-89* 2 10 zile 300-1000 litri/ha 3 zile Dovlecei (camp, sere si solarii) Podosphaera xanthii, Erysiphe cichoracearum, Alternaria cucumerina, Didymella bryoniae, Cladosporium cucumerinum, Colletotrichum lagenarium 1 l/ha BBCH20-89* 2 10 zile 300-1000 litri/ha 3 zile Capsuni (camp, sere si solarii) Podosphaera macularis, Mycosphaerella fragariae, Colletotrichum acutatum, Alternaria sp. 1 l/ha BBCH20-89* 2 10 zile 300-1000 litri/ha 3 zile * – incepe odata cu primii lastari si se sfarseste cu coacerea. Substanta activa Clasificare Formulare Numar certificat de omologare difenoconazol 125 g/l + ciflufenamid 15 g/l – Concentrat dispersabil 183PC/03.06.2016 Fraze de pericol H318, H410, EUH401 Fraze de precauție P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P273: Evitați dispersarea ȋn mediu. P280: Purtaţi mănuşi de protecţie/ ȋmbrăminte de protecţie/ echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei. P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. P310: Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. P391: Colectaţi scurgerile de produs. P501: Aruncaţi conţinutul/ recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor. Măsuri de igienă și protecție a muncii A se evita inhalarea sau contactul produsului cu ochii şi pielea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecţie, nu se bea nu se mănâncă şi nu se fumează. După terminarea lucrului se spală bine mâinile şi faţa cu multă apă şi săpun fără a se freca. Alte restricții de utilizare Preveniți prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafaţă. Nu contaminați apa pentru irigaţii sau de uz menajer şi nici eleşteele, şanţurile, lacurile, sistemele de drenare etc., atunci când se elimină resturile. Nu contaminați apa, alimentele, furajele, seminţele sau ambalajele acestora. Nu împrăştiați produsul în aproprierea surselor de apă sau pe alte culturi decât pe cea recomandată. Respectați o zonă tampon netratată de 15 m până la apa de suprafaţă.

Dermatocosmetice, suplimente alimentare, vitamine si minerale, toate la preturi foarte mici și cu livrare gratuită în farmacie!